Mình nhìn máy này thì "kết" ngay, mỗi tội nghe mấy nhược điểm trên nên thì cũng đang chùn tay, phân vân. Mình xin ý kiến của mọi người dùng qua rồi để mua máy mà không hối hận.

Mình xin chân thành cám ơn ý kiến của mọi người.

Chinh Lee

le.chinh1983@yahoo.com.vn