Magento Community Edition 1.9.2 với một số tính năng mới đặc biệt là vá lỗi SUPEE-5344, SUPEE-5994, SUPEE-6285. Bạn có thể download tại đây. Mình đã update lên phiên bản Magento CE 1.9.2 mới này. Nhìn chung không có sự thay đổi đáng kể ngoài việc vá một số lỗi bảo mật, cập nhật phiên bản mới nhất của Zend 1 Framework và Redis cùng hơn 105 cải tiến khác.

Một số vấn đề khi cập nhật phiên bản mới

Đầu tiên mình update qua Magento Connect như không thành công. Sau đó mình download về rồi upload lên host thì hoạt động bình thường. Nếu bạn cài đặt mới thì có thể tham khảo bài viết hướng dẫn cài đặt Magento mình đã đăng trước kia.

Lỗi Unknown cipher in list: TLSv1

Đây là thông báo lỗi khi bạn sử dụng Magento Connect Manager cài đặt hay update theme, extension mới. Lỗi này là do Magento tắt SSLv3 trong Magento Connect, bạn có thể fix bằng cách thêm vào file: downloader/lib/Mage/HTTP/Client/Curl.php đoạn code:

$this->curlOption(CURLOPT_SSL_CIPHER_LIST, 'TLSv1');

Ngay sau:

$this->curlOption(CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 2);

Giờ thì bạn có thể download Magento Community Edition 1.9.2 và cập nhật cho shop của mình tại đây. Và đừng quên chia sẻ với mọi người những vấn đề cũng như cách khắc phục nhé. Chúc các bạn thành công.