Đổi tên Facebook cá nhân qua 5 lần

Theo điều khoản của Facebook thì bạn chỉ được đổi tên không quá 5 lần. Những trường hợp quá 5 lần thì cần phải gửi yêu cầu để bộ phận hỗ trợ khách hàng xem xét. Việc đổi tên này cũng rất đơn giản, bạn chỉ cần chụp hoặc scan CMND rồi gửi theo form tại địa chỉ sau:

+ https://www.facebook.com/help/contact/245617802141709

Đổi tên Facebook. Đổi tên Facebook.

Bạn điền đúng thông tin như trên CMND, đính kèm file ảnh đã chụp ở bên trên vào rồi bấm gửi đi. Sau 1 đến 2 ngày là có kết quả phản hồi.

Đổi tên Fanpage quá 200 like

Đổi tên Fanpage rắc rối hơn một chút, mình đã làm và thành công. Dùng dùng trình duyệt Firefox và add on change ip cũng của Firefox luôn.

Paste url này vào Firefox: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/anonymox/

Đổi tên Facebook. Đổi tên Facebook.

Addon đổi ip firefox Addon đổi ip Firefox

Chọn Add to Firefox để cài đặt, sau khi quá trình hoàn tất bạn khởi động lại Firefox nhé. Trong cửa sổ trình duyệt bạn chọn addon vừa cài đặt.

Đổi IP Đổi IP

Sau khi Active trình duyệt sẽ nhận IP USA.

Đổi IP. Đổi IP.

Bây giờ bạn hãy vào Fanpage Facebook muốn đổi tên của bạn rồi chọn: Edit Page > Update Page Info
đổi tên fanpage

Bây giờ ỏ chỗ ổ Name, đã hiện ra cái link "Request Change" rồi đó, tức là ta có thể tiến hành đổi tên và địa chỉ Fanpage được rồi.

đổi tên fanpage
Tại trang này,chọn “I understand the formatting guidelines for my Page’s new name.” sau đó chọn thể loại phù hợp với Fanpage của bạn và tích vào ô “I would still like to change my Page name. I have documentation to demonstrate this change.“.

Đổi tên Fanpage Facebook

Tiếp tục tiến hành điền đầy đủ thông tin, chọn Upload rồi up ảnh CMND hoặc hóa đơn điện thoại của tháng gần nhất (có tên trùng với thông tin điền trong form).

Đổi tên Fanpage quá 200 like Đổi tên Fanpage quá 200 like.

Gửi đi và chờ đợi nhé.

// Việc đổi IP nước ngoài có thể dẫn đến tài khoản của bạn bị khóa tạm thời, bạn chỉ cần xác minh lại để mở tải khoản.

Chúc các bạn thành công!