Sau khi cập nhật phiên bản Magento Community Edition 1.9.2 và chạy thử ngoài lỗi $this->curlOption(CURLOPT_SSL_CIPHER_LIST, 'TLSv1') như mình đã giới thiệu trong bài Magento Community Edition 1.9.2 trước còn phát sinh lỗi static block. Cụ thể là các static block chạy tùm lum không đúng có khi footer link lại nhảy lên top link...

Qua tìm hiểu trên các diễn đàn nước ngoài mình thấy có nhiều người bị lỗi này. Từ hôm qua đến giờ cộng đồng Magento đang sôi sục vì lỗi ngớ ngẩn này. Hiện tại chưa có phản hồi từ Magento nhưng để giải quyết tạm thời bạn có thể:

Mình sẽ cập nhật tình hình sớm nhất có thể để mọi người theo dõi. Hy vọng sẽ có bản fix sớm.