Hầu hết các website bán hàng đều sử dụng mã giảm giá cho khách hàng, thành viên. Với Magento đã được tích hợp sẵn, chỉ với vài thao tác là bạn đã có thể tạo mã giảm giá (coupon code). Dưới đây là hướng dẫn cơ bản cho người mới sử dụng mã nguồn Magento.

B1. Đầu tiên bạn chọn trong phần quản trị: Promotions/Shopping Cart Price Rule/Add New Rule
magento-magiamgia
Cửa sổ mới hiện ra:
magento-magiamgia-1

Bạn lần lượt điền và chọn các phần và lưu ý một số phần quan trọng sau:

Customer Groups: Bạn có thể chọn áp dụng cho tất cả khách hàng, hoặc chỉ áp dụng cho thành viên, nhóm thành viên.

Coupon: Chọn Specific Coupon.

Coupon Code: Bạn có thể tự điền hoặc chọn Use Auto Generation (tự động tạo mã giảm giá).

Uses per Coupon: Số lần sử dụng mã giảm giá.

Uses per Customer: Mỗi thành viên được sử dụng bao nhiêu lần.

Bạn cũng có thể chọn thời gian áp dụng mã giảm giá trong phần From date (ngày bắt đầu) To date (ngày kết thúc).

B2. Chọn Actions

Tại đây bạn có thể cấu hình chi tiết hơn cho Coupon: Triết khấu bao nhiêu phần trăm, số lượng sản phẩm triết khấu, sản phẩm được triết khấu. Bạn tham khảo hình bên dưới:

magento-magiamgia-2Như vậy là xong phần tạo mã giảm giá, các bạn vọc dần nhé, nếu có vấn đề gì thắc mắc có thể comment để mọi người cùng giải đáp và học hỏi thêm.

Cảm ơn.