Quỹ do Công ty quản lý quỹ VietFund Management (VFM) quản lý. Thành viên sáng lập là Công ty cổ phần chứng khoán TP HCM (HSC) và Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt (BVSC). Ngân hàng giám sát là Standard Chartered Bank (SCB).

Đây là quỹ hoán đổi danh mục (quỹ ETF) đầu tiên được chào bán ra công chúng tại Việt Nam. Sau khi hoàn tất giai đoạn IPO từ 21/7 đến 14/8, quỹ này sẽ niêm yết trên sàn TP HCM.

Mục tiêu của Quỹ là nhằm mô phỏng gần nhất có thể về biến động của chỉ số tham chiếu VN30 sau khi trừ đi chi phí của Quỹ.

Nhà đầu tư có thể giao dịch sản phẩm này trên thị trường sơ cấp và thứ cấp. HOSE sẽ cập nhật giá trị tài sản ròng tham chiếu (iNAV) 15 giây/lần và chỉ số VN30 tham chiếu (iVN30) mỗi phút/lần để nhà đầu tư tham khảo trong quá trình giao dịch.

Vốn điều lệ huy động tối thiểu ban đầu của Quỹ là 50 tỷ đồng. Tuy nhiên, ông Trần Thanh Tân, Tổng giám đốc VFM cho biết, tại thời điểm này Quỹ đã huy động được trên 100 tỷ đồng. Ông kỳ vọng khi lên sàn, mức huy động sẽ tăng dần và trong vòng 6 tháng có thể đạt 400-500 tỷ đồng.

“Nếu 6 tháng đạt 400-500 tỷ đồng vốn điều lệ huy động, chúng tôi tin sẽ hòa vốn. Hy vọng đây sẽ là sản phẩm tốt để thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển”, ông Tân nói.

Hồng Châu