Theo đó, khách hàng tổ chức, hộ kinh doanh cá thể tham gia ký mới hợp đồng dịch vụ chi hộ lương qua thẻ của SCB trong thời gian diễn ra chương trình “Chi lương nhanh - Ưu đãi kép” sẽ nhận được những ưu đãi hấp dẫn của chương trình như: miễn phí 100% dịch vụ chi hộ lương qua thẻ trong vòng 12 tháng từ ngày ký hợp đồng chi lương; giảm 20% phí các dịch vụ thanh toán trong nước bằng VND trong vòng 12 tháng từ ngày ký hợp đồng chi lương. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn được tặng token theo mô hình quản lý của công ty, cùng nhiều tiện ích khác từ các dịch vụ kèm theo của chương trình dành cho cán bộ nhân viên của tổ chức.

Chiluongnhanh-Uu_dai_kep_Screen_ATM1024_

Ngoài việc mang lại nhiều ưu đãi thiết thực cho khách hàng tổ chức và hộ kinh doanh cá thể, ngân hàng còn chú trọng xây dựng đa dạng các sản phẩm, dịch vụ với các giá trị gia tăng gắn liền với những dịch vụ tài chính trực tiếp.

Thông tin chi tiết chương trình xem tại đây hoặc liên hệ: Trung tâm Dịch vụ Khách hàng. Điện thoại: 1800 545438. Email: chamsockhachhang@scb.com.vn, hoặc các chi nhánh - phòng giao dịch gần nhất của SCB.

(Nguồn: SCB)