https

  1. Có nên chuyển giao thức http sang https (ssl)
  2. Một số nhà cung cấp chứng chỉ ssl giá rẻ
  3. Cẩn thận khi thanh toán trực tuyến
  4. Giao thức https là gì?