Dùng laptop như thế nào cho đúng cách mình đã đề cập trong bài viết trước. Mọi người có thể tìm lại và tham khảo thêm. Bài viết sưu tầm này giới thiệu về một số thủ thuật và những lưu ý khi sử dụng pin sạc laptop.