Bài viết này dựa trên sự hiểu biết của cá nhân mình và cũng chỉ phân tích một khía cạnh nhỏ của vấn đề. Hoàn toàn không có ý quy chụp hay đả kích. Tác giả cũng rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của độc giả.

Thời gian gần đây bắt đầu có nhiều ý kiến so sánh giữa người Việt và người Nhật trong đó có việc dùng hay không dùng hàng sản xuất trong nước.

Thứ Nhất

Ưu tiên không có nghĩa là tất cả người Nhật và trong mọi tình huống họ đều chọn các sản phẩm sản xuất trong nước. Mặc dù người Nhật luôn ưu tiên dùng hàng sản xuất trong nước nhưng không phải các doanh nghiệp Nhật đều có chỗ đứng. Đã là doanh nghiệp, đã là hàng hóa thì phải tuân theo quy luật của thị trường.

Thứ hai

Bạn dễ dàng nhận thấy ở VN và nhiều nước trên thế giới cũng rất chuộng các sản phẩm sản xuất cho người Nhật. Chẳng thế mà mọi người bỏ ra cả đống tiền để tìm mua hàng nội địa Nhật.

Thứ ba

Về con người Nhật và văn hóa Nhật, các bạn chắc đã đọc nhiều về người Nhật. Họ trung thực, thẳng thắn nói là làm và làm nhiều hơn nói. Không có chuyện "nổ", sản phẩm dành cho người Nhật lúc nào cũng đảm bảo chất lượng tốt nhất giá phù hợp nhất, tiện dụng nhất. Mình muốn nhấn mạnh một lần nữa người Nhật họ làm tốt hơn những những gì đã cam kết.

Đó chỉ là những bề nổi, cái mà ai cũng nhận ra mình chỉ mang tính chất gõ lại. Để người Việt tin tưởng và ủng hộ hàng Việt cần một quá trình. Nhanh nhất là các doanh nghiệp nên tạo ra các sản phẩm chất lượng phù hợp với túi tiền của người Việt và nói nhiều hơn làm, làm nhiều hơn khách hàng mong đợi. Bởi vì thị trường vẫn là thị trường.