Thảo luận

  1. Uống thuốc bắc bao lâu thì có tác dụng?
  2. Thời gian sắc thuốc bằng ấm điện trong bao lâu
  3. Ấm sắc thuốc bắc có tốn điện không?
  4. Bà bầu ăn yến chưng có tốt không
  5. Yến chưng xong để ngoài được bao lâu?
  6. Nồi thủy tinh có nấu được bếp hồng ngoại không?
  7. Thời gian chưng yến bằng nồi điện bao lâu?
  8. Chưng yến bằng nồi áp suất có tốt không?
  9. Chưng yến bằng nồi chiên không dầu có được không?
  10. Dùng chăn đệm điện có tốn điện không?
Page