Kiểm tra đơn hàng

Kiểm tra đơn hàng

Bạn dễ dàng kiểm tra đơn hàng khi đã đăng ký thành viên và mua hàng tại trihung.com – Trước tiên bạn đăng nhập vào hệ thống, từ menu chọn Tài Khoản rồi chọn Đơn Hàng (hình ảnh) Tại đây … Continued
Đăng ký thành viên tại website Trihung.com

Đăng ký thành viên tại website Trihung.com

Đăng ký thành viên giúp bạn mua hàng nhanh, quản lý dễ dàng, sử dụng tiền tích lũy, sử dụng mã giảm giá và nhiều ưu đãi khác. Bạn có thể bấm vào Đăng Ký trên cùng bên phải trang … Continued
Quản lý thông tin thành viên

Quản lý thông tin thành viên

Đăng Nhập vào hệ thống, từ bảng điều khiển bạn dễ dàng quản lý các thông tin như: Mật Khẩu, Địa Chỉ, Email, Đơn Hàng, Đánh Giá, Ví Tiền, Đổi Trả Hàng, Danh Sách Sản Phẩm Yêu Thích… (hình ảnh)
Khách hàng thân thiết – Thành viên

Khách hàng thân thiết – Thành viên

Đăng ký thành viên tại website trihung.com giúp bạn mua sắm dễ dàng nhờ các tính năng đặc biệt (mua hàng nhanh, quản lý đơn hàng, hỗ trợ khách hàng…). Ngoài còn nhiều chương trình giảm giá, tích lũy điểm, … Continued
Quản lý mật khẩu

Quản lý mật khẩu

Trước tiên bạn Đăng Nhập vào hệ thống với Email và Mật Khẩu đã đăng ký. Từ bảng thành viên chọn Thông Tin Tài Khoản rồi bấm chọn  Đổi Mật Khẩu. Điền mật khẩu cũ, mật khẩu mới, nhắc lại … Continued
Hướng dẫn thay đổi địa chỉ

Hướng dẫn thay đổi địa chỉ

Đăng Nhập vào hệ thống, từ Bảng Thành Viên bạn chọn Quản Lý Địa Chỉ, trong cửa sổ mới bạn có thể sửa các địa chỉ đã điền hoặc thêm các địa chỉ khác bằng cách bấm vào THÊM ĐỊA … Continued
Đổi email thành viên

Đổi email thành viên

Trước tiên bạn Đăng Nhập vào hệ thống với Email và Mật Khẩu đã đăng ký. Từ bảng thành viên chọn Thông Tin Tài Khoản rồi bấm chọn  Đổi Email. Điền email mới rồi bấm Lưu Lại để thay đổi … Continued