Làm thế nào để được tích lũy điểm khi mua hàng?

Điểm tích lũy, điểm thường chỉ áp dụng cho các thành viên. Bạn cần đăng ký (miễn phí) và đăng nhập trước khi mua hàng. Điểm tích lũy sẽ tự động chuyển vào tài khoản sau khi hoàn tất đơn hàng. Bạn xem thêm Hướng dẫn đăng ký thành viên nhé.

Một số thông tin quan trọng về điểm thưởng

Chỉ áp dụng cho khách hàng đăng ký thành viên, đăng nhập và mua hàng trên website Trihung.com

Tùy theo chương trình, thời điểm số điểm sẽ tích lũy khi mua sản phẩm có thể khác nhau ( từ 1% đến 10% giá trị đơn hàng)

Điểm tích lũy sẽ tự động chuyển vào tài khoản của bạn sau khi hoàn tất đơn hàng (giao hàng và thu tiền, trạng thái đơn hàng Complete)

Sử dụng điểm tích lũy để mua hàng trên website Trihung.com (áp dụng cho đơn hàng tiếp theo)

Quy đổi 1 điểm = 1000đ

Thời hạn sử dụng 1 đến 3 tháng (sau thời gian này điểm tích lũy sẽ tự động trừ khỏi tài khoản của bạn)

Kiểm tra điểm tích lũy

Để kiểm tra điểm tích lũy bạn đang nhập vào tài khoản, từ bảng Thành viên rồi chọn Điểm thưởng. Hoặc bấm vào đây rồi điền thông tin đăng nhập của bạn.

Điểm thưởng

Xem thêm hướng dẫn sử dụng điểm tích lũy và hướng dẫn đăng ký thành viên