Làm thế nào để kiểm tra tình trạng đơn hàng?

Để kiểm tra tình trạng đơn hàng bạn cần đăng ký tại khoản tại website Trí Hưng trước khi mua sắm. Đăng nhập và chọn Đơn hàng của tôi để quản lý tất cả các đơn hàng bạn đã đặt.

Kiểm tra đơn hàng

Đăng nhập để gửi câu hỏi của bạn!