Làm thế nào để sử dụng điểm tích lũy?

Ở bước cuối cùng khi hoàn tất đơn đặt hàng bạn điền số tiền muốn sử dụng rồi bấm Áp dụng. Hệ thống sẽ tự động trừ vào đơn hàng của bạn. Không áp dụng đồng thời một lúc nhiều chương trình giảm giáSử dụng điểm tích lũy

Đăng nhập để gửi câu hỏi của bạn!