Hướng dẫn sử dụng mã giảm giá

Để sử dụng mã giảm giá trong bước cuối Hoàn tất đặt hàng bạn điền mã giảm giá rồi bấm Áp dụng. Hệ thống sẽ tự động trừ số tiền tương ứng với mã giảm giá của bạn có. Nếu bạn muốn đổi mã giảm giá khác hoặc hủy bỏ bấm vào Hủy.Hướng dẫn sử dụng mã giảm giá

Gọi 02466890666 nếu bạn cần hỗ trợ.
Categories: Giảm giá, khuyến mại