024 668 90666

Hotline: 0973 083 666

Hướng dẫn sử dụng điểm tích lũy (điểm thưởng)

Điểm tích lũy chỉ áp dụng cho thành viên mua online. Bạn cần đăng nhập vào hệ thống trước khi mua hàng. Để sử dụng điểm tích trong phần Hoàn tất đặt hàng bạn điền số tiền muốn sử dụng hoặc chọn Sử dụng hết rồi bấp Áp dụng. Bạn có thể bấm Hủy để thay đổi số tiền muốn sử dụng.Hướng dẫn sử dụng mã giảm giá

Gọi 02466890666 nếu bạn cần hỗ trợ.
Categories: Điểm tích lũy