Đai nẹp y tế

9 sản phẩm

sản phẩm
Giảm Dần
 1. Đai lưng cột sống Presitom VP-ĐTL-Q1 size L (80 cm - 95 cm) -30%
  Đai lưng cột sống Presitom VP-ĐTL-Q1 size L (80 cm - 95 cm)
  Rating:
  100%
  Giá 560.000,00 ₫ Giá cũ 800.000,00 ₫
 2. Đai lưng Presitom VP-ĐTL-Q2 size L (80 cm - 95 cm) -17%
  Đai lưng Presitom VP-ĐTL-Q2 size L (80 cm - 95 cm)
  Giá 500.000,00 ₫ Giá cũ 600.000,00 ₫
 3. Đai lưng cột sống Presitom VP-ĐTL-Q1 size XL (95 cm - 110 cm) -30%
  Đai lưng cột sống Presitom VP-ĐTL-Q1 size XL (95 cm - 110 cm)
  Giá 560.000,00 ₫ Giá cũ 800.000,00 ₫
 4. Đai lưng cột sống Presitom VP-ĐTL-Q1 size M (65 cm - 80 cm) -30%
  Đai lưng cột sống Presitom VP-ĐTL-Q1 size M (65 cm - 80 cm)
  Giá 560.000,00 ₫ Giá cũ 800.000,00 ₫
 5. Đai lưng Presitom VP-ĐTL-Q2 size XL (95 cm - 110 cm) -17%
  Đai lưng Presitom VP-ĐTL-Q2 size XL (95 cm - 110 cm)
  Giá 500.000,00 ₫ Giá cũ 600.000,00 ₫
 6. Đai lưng Presitom VP-ĐTL-Q2 size M (65 cm - 80 cm) -17%
  Đai lưng Presitom VP-ĐTL-Q2 size M (65 cm - 80 cm)
  Giá 500.000,00 ₫ Giá cũ 600.000,00 ₫
 7. Đai lưng cột sống Presitom VP-ĐTL-Q1 size S (50 cm - 65 cm) -30%
  Đai lưng cột sống Presitom VP-ĐTL-Q1 size S (50 cm - 65 cm)
  Giá 560.000,00 ₫ Giá cũ 800.000,00 ₫
 8. Đai lưng cột sống Presitom VP-ĐTL-Q2 Size S (50 cm - 65 cm) -17%
  Đai lưng cột sống Presitom VP-ĐTL-Q2 Size S (50 cm - 65 cm)
  Giá 500.000,00 ₫ Giá cũ 600.000,00 ₫
 9. Đai lưng cột sống Presitom VP-ĐTL-L1 -35%
  Đai lưng cột sống Presitom VP-ĐTL-L1
  Giá 155.000,00 ₫ Giá cũ 240.000,00 ₫

9 sản phẩm

sản phẩm
Giảm Dần