Đo đường huyết

5 sản phẩm

sản phẩm
Giảm Dần
 1. Que thử máy đo đường huyết Beurer GL42 -29%
  Que thử máy đo đường huyết Beurer GL42
  Giá 250.000,00 ₫ Giá cũ 350.000,00 ₫
 2. Que thử cho máy đo đường huyết Beurer GL50 -13%
  Que thử cho máy đo đường huyết Beurer GL50
  Giá 260.000,00 ₫ Giá cũ 300.000,00 ₫
 3. Máy đo đường huyết Beurer GL42 của Đức -38%
  Máy đo đường huyết Beurer GL42 của Đức
  Giá 750.000,00 ₫ Giá cũ 1.200.000,00 ₫
 4. Máy đo đường huyết Beurer GL50 của Đức -34%
  Máy đo đường huyết Beurer GL50 của Đức
  Giá 920.000,00 ₫ Giá cũ 1.400.000,00 ₫

5 sản phẩm

sản phẩm
Giảm Dần