Bếp từ Kaff

12 sản phẩm

sản phẩm
Giảm Dần
 1. Bếp từ Inverter Kaff KF-FL68II -11%
  Bếp từ Inverter Kaff KF-FL68II
  Giá 14.900.000,00 ₫ Giá cũ 16.680.000,00 ₫
 2. Bếp điện từ hỗn hợp Kaff KF-IC79H -18%
  Bếp điện từ hỗn hợp Kaff KF-IC79H
  Giá 15.390.000,00 ₫ Giá cũ 18.800.000,00 ₫
 3. Bếp điện từ hỗn hợp Kaff KF-IC5801SB -26%
  Bếp điện từ hỗn hợp Kaff KF-IC5801SB
  Giá 18.900.000,00 ₫ Giá cũ 25.580.000,00 ₫
 4. Bếp điện từ hỗn hợp Kaff KF-FL105IC -25%
  Bếp điện từ hỗn hợp Kaff KF-FL105IC
  Giá 8.900.000,00 ₫ Giá cũ 11.800.000,00 ₫
 5. Bếp điện từ hỗn hợp Kaff KF-SD300IC -33%
  Bếp điện từ hỗn hợp Kaff KF-SD300IC
  Giá 9.190.000,00 ₫ Giá cũ 13.800.000,00 ₫
 6. Bếp từ đôi Inverter Kaff KF-SD300II -33%
  Bếp từ đôi Inverter Kaff KF-SD300II
  Giá 9.190.000,00 ₫ Giá cũ 13.800.000,00 ₫
 7. Bếp đôi điện từ Kaff KF-FL108 -30%
  Bếp đôi điện từ Kaff KF-FL108
  Giá 13.900.000,00 ₫ Giá cũ 19.800.000,00 ₫
 8. Bếp đôi điện từ Kaff KF-FL109 -29%
  Bếp đôi điện từ Kaff KF-FL109
  Giá 13.900.000,00 ₫ Giá cũ 19.680.000,00 ₫
 9. Bếp từ Kaff Hybrid KF-S48QH -31%
  Bếp từ Kaff Hybrid KF-S48QH
  Giá 19.900.000,00 ₫ Giá cũ 28.800.000,00 ₫
 10. Bếp từ đôi Kaff KF-3850SL -28%
  Bếp từ đôi Kaff KF-3850SL
  Giá 13.500.000,00 ₫ Giá cũ 18.800.000,00 ₫
 11. Bếp đôi điện từ hỗn hợp Kaff KF-IH68N -13%
  Bếp đôi điện từ hỗn hợp Kaff KF-IH68N
  Giá 19.900.000,00 ₫ Giá cũ 22.800.000,00 ₫

12 sản phẩm

sản phẩm
Giảm Dần