Hộp đựng thực phẩm

14 sản phẩm

sản phẩm
Giảm Dần
 1. Hộp bảo quản thực phẩm BioZone 6,5L
  Giá 100.000,00 ₫ Giá Cũ 145.000,00 ₫
 2. Hộp bảo quản thực phẩm BioZone 3,6L
  Giá 69.000,00 ₫ Giá Cũ 99.000,00 ₫
 3. Hộp bảo quản thực phẩm BioZone 2,6L
  Giá 62.000,00 ₫ Giá Cũ 89.000,00 ₫
 4. Hộp bảo quản thực phẩm BioZone 2,5L
  Giá 55.000,00 ₫ Giá Cũ 80.000,00 ₫
 5. Hộp bảo quản thực phẩm BioZone 0,98L
  Giá 41.000,00 ₫ Giá Cũ 50.000,00 ₫
 6. Hộp bảo quản thực phẩm BioZone 0,68L
  Giá 36.000,00 ₫ Giá Cũ 42.000,00 ₫
 7. Hộp bảo quản thực phẩm BioZone 0,44L
  Giá 30.000,00 ₫ Giá Cũ 35.000,00 ₫
 8. Hộp nhựa BioZone đựng gạo, ngũ cốc, thực phẩm
  Giá 145.000,00 ₫ Giá Cũ 165.000,00 ₫
 9. Bộ 4 hộp nhựa Lock & Lock bảo quản thực phẩm
  Giá 190.000,00 ₫ Giá Cũ 300.000,00 ₫
 10. Bộ 6 hộp bảo quản thực phẩm Lock & Lock
  Giá 390.000,00 ₫ Giá Cũ 500.000,00 ₫
 11. Bộ 3 hộp thủy tinh Glasslock GL-135 Hàn Quốc
  Giá 390.000,00 ₫ Giá Cũ 500.000,00 ₫
 12. Bộ 3 hộp thủy tinh Glasslock GL156 Hàn Quốc
  Giá 390.000,00 ₫ Giá Cũ 500.000,00 ₫
 13. Hộp bảo quản thực phẩm BioZone 7,5L
  Giá 109.000,00 ₫ Giá Cũ 155.000,00 ₫
 14. Hộp bảo quản thực phẩm BioZone 4,5L
  Giá 79.000,00 ₫ Giá Cũ 115.000,00 ₫

14 sản phẩm

sản phẩm
Giảm Dần