Nồi thủy tinh

14 sản phẩm

sản phẩm
Giảm Dần
 1. Bộ nồi thủy tinh Visions VS-350 -28%
  Bộ nồi thủy tinh Visions VS-350
  Rating:
  100%
  Giá 2.520.000,00 ₫ Giá cũ 3.500.000,00 ₫
 2. Bộ nồi thủy tinh của Pháp Visions VS-339 -12%
  Bộ nồi thủy tinh của Pháp Visions VS-339
  Giá 5.700.000,00 ₫ Giá cũ 6.500.000,00 ₫
 3. Nồi thủy tinh Visions VS-2.5 dung tích 2.5L -22%
  Nồi thủy tinh Visions VS-2.5 dung tích 2.5L
  Giá 1.050.000,00 ₫ Giá cũ 1.340.000,00 ₫
 4. Nồi thủy tinh Visons 3.5L loại thấp VSD-3.5 -18%
  Nồi thủy tinh Visons 3.5L loại thấp VSD-3.5
  Giá 1.450.000,00 ₫ Giá cũ 1.770.000,00 ₫
 5. Nồi thủy tinh Visions tay cầm 1L VSP-1 -18%
  Nồi thủy tinh Visions tay cầm 1L VSP-1
  Giá 850.000,00 ₫ Giá cũ 1.040.000,00 ₫
 6. Nồi thủy tinh Visions 3.5L VS-3.5 -22%
  Nồi thủy tinh Visions 3.5L VS-3.5
  Giá 1.530.000,00 ₫ Giá cũ 1.970.000,00 ₫
 7. Nồi thủy tinh Visions 3.25L VS-32 -19%
  Nồi thủy tinh Visions 3.25L VS-32
  Giá 1.090.000,00 ₫ Giá cũ 1.340.000,00 ₫
 8. Nồi thủy tinh Visions 2.25L VS-22 -15%
  Nồi thủy tinh Visions 2.25L VS-22
  Giá 990.000,00 ₫ Giá cũ 1.170.000,00 ₫
 9. Bộ 3 nồi thủy tinh Visions VS-330 -8%
  Bộ 3 nồi thủy tinh Visions VS-330
  Giá 2.650.000,00 ₫ Giá cũ 2.890.000,00 ₫
 10. Nồi thủy tinh Visions VSD-5 ( 5L loại thấp) -16%
  Nồi thủy tinh Visions VSD-5 ( 5L loại thấp)
  Giá 1.750.000,00 ₫ Giá cũ 2.080.000,00 ₫
 11. Nồi thủy tinh Visions VS12 1,25L -13%
  Nồi thủy tinh Visions VS12 1,25L
  Giá 920.000,00 ₫ Giá cũ 1.060.000,00 ₫
 12. Nồi thủy tinh Visions 0,8L VS-08 -22%
  Nồi thủy tinh Visions 0,8L VS-08
  Giá 750.000,00 ₫ Giá cũ 960.000,00 ₫
 13. Nồi thủy tinh Visons 1.5 Lít VS-1.5 -24%
  Nồi thủy tinh Visons 1.5 Lít VS-1.5
  Giá 950.000,00 ₫ Giá cũ 1.250.000,00 ₫

14 sản phẩm

sản phẩm
Giảm Dần