Chảo Fissler

13 sản phẩm

sản phẩm
Giảm Dần
 1. Chảo từ sâu lòng Fissler Protect Sensored Wok 28cm -12%
  Chảo từ sâu lòng Fissler Protect Sensored Wok 28cm
  Giá 3.690.000,00 ₫ Giá cũ 4.190.000,00 ₫
 2. Chảo từ Fissler Protect sensored 24cm của Đức -13%
  Chảo từ Fissler Protect sensored 24cm của Đức
  Giá 2.590.000,00 ₫ Giá cũ 2.990.000,00 ₫
 3. Chảo từ Fissler Protect sensored 20cm -16%
  Chảo từ Fissler Protect sensored 20cm
  Giá 2.250.000,00 ₫ Giá cũ 2.690.000,00 ₫
 4. Chảo Fissler Alux Comfort Plus 28cm -31%
  Chảo Fissler Alux Comfort Plus 28cm
  Giá 2.400.000,00 ₫ Giá cũ 3.500.000,00 ₫
 5. Chảo inox cao cấp Fissler Steelex 28cm -12%
  Chảo inox cao cấp Fissler Steelex 28cm
  Giá 4.690.000,00 ₫ Giá cũ 5.300.000,00 ₫
 6. Chảo Fissler Protect Alux Premium 20 cm -10%
  Chảo Fissler Protect Alux Premium 20 cm
  Giá 2.160.000,00 ₫ Giá cũ 2.400.000,00 ₫
 7. Chảo Fissler Protect Alux Premium 28 cm của Đức -13%
  Chảo Fissler Protect Alux Premium 28 cm của Đức
  Giá 3.400.000,00 ₫ Giá cũ 3.900.000,00 ₫
 8. Chảo Fissler Protect Alux Premium 24 cm của Đức -6%
  Chảo Fissler Protect Alux Premium 24 cm của Đức
  Giá 2.900.000,00 ₫ Giá cũ 3.100.000,00 ₫
 9. Chảo inox Fissler Steelux cao cấp 28 cm -21%
  Chảo inox Fissler Steelux cao cấp 28 cm
  Giá 3.790.000,00 ₫ Giá cũ 4.800.000,00 ₫
 10. Chảo Fissler Alux Classic 24 cm của Đức -28%
  Chảo Fissler Alux Classic 24 cm của Đức
  Giá 2.150.000,00 ₫ Giá cũ 3.000.000,00 ₫
 11. Chảo Fissler Steelex cao cấp 24 cm của Đức -11%
  Chảo Fissler Steelex cao cấp 24 cm của Đức
  Rating:
  90%
  Giá 3.990.000,00 ₫ Giá cũ 4.500.000,00 ₫
 12. Chảo inox Fissler Steelex cao cấp 24 cm -17%
  Chảo inox Fissler Steelex cao cấp 24 cm
  Giá 4.050.000,00 ₫ Giá cũ 4.900.000,00 ₫
 13. Chảo đá Fissler Stardust 24 cm của Đức -11%
  Chảo đá Fissler Stardust 24 cm của Đức
  Giá 2.590.000,00 ₫ Giá cũ 2.900.000,00 ₫

13 sản phẩm

sản phẩm
Giảm Dần