Máy đo đường huyết

4 sản phẩm

sản phẩm
Giảm Dần
 1. Que thử máy đo đường huyết Beurer GL42
  Giá 250.000,00 ₫ Giá Cũ 300.000,00 ₫
 2. Que thử cho máy đo đường huyết Beurer GL50
  Giá 250.000,00 ₫ Giá Cũ 300.000,00 ₫
 3. Máy đo đường huyết Beurer GL42 của Đức
  Giá 797.000,00 ₫ Giá Cũ 1.200.000,00 ₫
 4. Máy đo đường huyết Beurer GL50 của Đức
  Giá 990.000,00 ₫ Giá Cũ 1.400.000,00 ₫

4 sản phẩm

sản phẩm
Giảm Dần