Máy rửa bát Bosch

11 sản phẩm

sản phẩm
Giảm Dần
 1. Máy rửa bát Bosch SMS46KI04E -17%
  Máy rửa bát Bosch SMS46KI04E
  Giá 19.900.000,00 ₫ Giá cũ 24.000.000,00 ₫
 2. Máy rửa bát Bosch SMS46MI05E -31%
  Máy rửa bát Bosch SMS46MI05E
  Giá 20.700.000,00 ₫ Giá cũ 30.000.000,00 ₫
 3. Máy rửa bát Bosch SMS25CI05E -39%
  Máy rửa bát Bosch SMS25CI05E
  Rating:
  100%
  Giá 15.300.000,00 ₫ Giá cũ 25.000.000,00 ₫
 4. Máy rửa bát Bosch SMS50E88EU -17%
  Máy rửa bát Bosch SMS50E88EU
  Rating:
  100%
  Giá 16.600.000,00 ₫ Giá cũ 19.900.000,00 ₫
 5. Máy rửa bát Bosch SMS69P22EU của Đức -20%
  Máy rửa bát Bosch SMS69P22EU của Đức
  Rating:
  80%
  Giá 23.900.000,00 ₫ Giá cũ 30.000.000,00 ₫
 6. Máy rửa bát Bosch SMS51E38EU của Đức -15%
  Máy rửa bát Bosch SMS51E38EU của Đức
  Rating:
  80%
  Giá 17.900.000,00 ₫ Giá cũ 21.000.000,00 ₫
 7. Máy rửa bát Bosch SMS50E28EU của Đức -20%
  Máy rửa bát Bosch SMS50E28EU của Đức
  Giá 18.500.000,00 ₫ Giá cũ 23.000.000,00 ₫
 8. Máy rửa bát Bosch SMS50E22EU -7%
  Máy rửa bát Bosch SMS50E22EU
  Giá 16.700.000,00 ₫ Giá cũ 18.000.000,00 ₫
 9. Máy rửa bát Bosch SMS69N42EU của Đức -12%
  Máy rửa bát Bosch SMS69N42EU của Đức
  Giá 23.850.000,00 ₫ Giá cũ 27.000.000,00 ₫
 10. Máy rửa bát Bosch SMS63L08EA của Đức -24%
  Máy rửa bát Bosch SMS63L08EA của Đức
  Rating:
  80%
  Giá 14.500.000,00 ₫ Giá cũ 19.000.000,00 ₫
 11. Máy rửa bát Bosch SMS63L02EA -19%
  Máy rửa bát Bosch SMS63L02EA
  Rating:
  100%
  Giá 14.500.000,00 ₫ Giá cũ 18.000.000,00 ₫

11 sản phẩm

sản phẩm
Giảm Dần