Quạt điện

16 sản phẩm

sản phẩm
Giảm Dần
 1. Quạt treo tường Mitsubishi W16-RT (màu ghi nhạt) -16%
  Quạt treo tường Mitsubishi W16-RT (màu ghi nhạt)
  Giá 1.550.000,00 ₫ Giá Cũ 1.850.000,00 ₫
 2. Quạt trần Panasonic F-56MPG 4 cánh có điều khiển -16%
  Quạt trần Panasonic F-56MPG 4 cánh có điều khiển
  Giá 2.090.000,00 ₫ Giá Cũ 2.500.000,00 ₫
 3. Quạt trần Panasonic F-60UFN 5 cánh có đèn LED -24%
  Quạt trần Panasonic F-60UFN 5 cánh có đèn LED
  Giá 7.950.000,00 ₫ Giá Cũ 10.500.000,00 ₫
 4. Quạt trần Panasonic F-60WWK / F-60TDN -15%
  Quạt trần Panasonic F-60WWK / F-60TDN
  Giá 4.250.000,00 ₫ Giá Cũ 5.000.000,00 ₫
 5. Quạt đứng Panasonic F409KB có điều khiển -8%
  Quạt đứng Panasonic F409KB có điều khiển
  Giá 2.450.000,00 ₫ Giá Cũ 2.650.000,00 ₫
 6. Quạt treo tường Shinil SIF-16WRA có điều khiển -28%
  Quạt treo tường Shinil SIF-16WRA có điều khiển
  Giá 1.550.000,00 ₫ Giá Cũ 2.150.000,00 ₫
 7. Quạt trần Mitsubishi C56-RS - 3 cánh New-25%
  Quạt trần Mitsubishi C56-RS - 3 cánh
  Giá 1.120.000,00 ₫ Giá Cũ 1.500.000,00 ₫
 8. Quạt trần Mitsubishi C56RQ4 (4 cánh, điều khiển từ xa) -35%
  Quạt trần Mitsubishi C56RQ4 (4 cánh, điều khiển từ xa)
  Giá 2.080.000,00 ₫ Giá Cũ 3.200.000,00 ₫
 9. Quạt treo tường Mitsubishi W16-RT/RV -16%
  Quạt treo tường Mitsubishi W16-RT/RV
  Rating:
  100%
  Giá 1.550.000,00 ₫ Giá Cũ 1.850.000,00 ₫
 10. Quạt trần Panasonic F-56MZG 4 cánh điểu khiển từ xa -20%
  Quạt trần Panasonic F-56MZG 4 cánh điểu khiển từ xa
  Giá 2.090.000,00 ₫ Giá Cũ 2.600.000,00 ₫
 11. Quạt trần Panasonic F-60PZN 5 cánh -7%
  Quạt trần Panasonic F-60PZN 5 cánh
  Giá 6.050.000,00 ₫ Giá Cũ 6.500.000,00 ₫
 12. Quạt treo tường Panasonic F-409M có điều khiển -29%
  Quạt treo tường Panasonic F-409M có điều khiển
  Giá 1.750.000,00 ₫ Giá Cũ 2.450.000,00 ₫
 13. Quạt cây Hotor FDY-400N có điều khiển -21%
  Quạt cây Hotor FDY-400N có điều khiển
  Giá 990.000,00 ₫ Giá Cũ 1.250.000,00 ₫
 14. Quạt treo tường Hotor FB1-400G -28%
  Quạt treo tường Hotor FB1-400G
  Giá 650.000,00 ₫ Giá Cũ 900.000,00 ₫

16 sản phẩm

sản phẩm
Giảm Dần